Τράπεζα Ι. Μ. Ξενοφώντος

Added: December 30, 2009 (over 5 years ago) share on facebookshare on twitter

Duration (3:06) Views: 3,973 by mycrossroad Category: Travel

Go to Youtube


Video Description

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Εὐλόγησον πάτερ.

Δι' εὐχῶν τοῦ Πατρὸς ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εἰς τὴν εὐαγγελικὴν γενεαλογίαν οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ αναβαίνωσιν ἕως τοῦ Θεοῦ καὶ καταβαίνωσιν ἕως αὐτοϋ τοϋ ἐπὶ γῆς ἐνανθρωπήσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ...

Δι' εὐχῶν τοῦ ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εἰς τάς πολλὰς πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ταῖς αὐτῆς ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος· τροφὴν ἔδωκε τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν.

ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.(γ')

Δόξα Πατρὶ...

http://www.analogion.com/forum/showpost.php?p=67490&postcount=1

show Comments


Related Videos

Christmas at Xenophontos Monastery
December 30, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 5,033
Category: Travel
3:38
Tags:
Επίσκεψη στη Μονή Ξενοφώντος - Μέρος 'Α
December 24, 2009 (over 5 years ago)
Author: imneapoleos
Views: 10,697
Category: People
7:34
Tags:
Χαιρετισμοί της Παναγίας Ι.Μ.Ξενοφώντος
March 21, 2013 (over 2 years ago)
Author: monastiriagr
Views: 7,239
Category: Music
22:55
Tags:
ASKITES AGIOY OROYS
January 3, 2010 (over 5 years ago)
Views: 26,929
Category: People
5:00
Tags:
Εκ στόματος νηπίων
July 24, 2012 (over 2 years ago)
Views: 2,046
Category: Music
4:07
Tags:
Μ.Σάββατο πρωί Ι.Μ.Ξενοφώντος
May 3, 2013 (about 1 year ago)
Author: monastiriagr
Views: 1,029
Category: Music
10:56
Tags:
Βίντεο με πατέρα Παΐσιο
May 30, 2009 (over 5 years ago)
Author: geoxatzis81
Views: 299,235
Category: People
0:26
Tags:
Пс 102 - Ormylia Monastery - Благослови Душе Моја Господа
March 7, 2012 (over 3 years ago)
Views: 4,828
Category: Autos
8:49
Tags:
Τράπεζα Ι. Μ. Ξενοφώντος
December 27, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 5,973
Category: Travel
3:18
Tags:
ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ HOLY LIGHT
September 21, 2009 (over 5 years ago)
Author: Erythraios
Views: 6,060
Category: People
6:04
Tags:
ΒΡΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ
November 22, 2011 (over 3 years ago)
Author: livadiwths
Views: 36,744
Category: Travel
4:21
Tags:
Παιχνίδια στο Πρόσβορο
July 14, 2008 (over 6 years ago)
Author: acha4x4fun
Views: 12,135
Category: Travel
4:24
Tags:
Σώσον ο Θεός τον Λαόν σου....Κύριε Ελέησον σε πλ'α
December 28, 2012 (over 2 years ago)
Author: 97Jimman
Views: 23,655
Category: Music
11:09
Tags:
Τράπεζα Σιμωνόπετρας, 1980
July 12, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 11,540
Category: Travel
4:43
Tags:
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ
March 23, 2011 (over 4 years ago)
Views: 8,600
Category: People
2:20
Tags:
Η Εξομολόγηση του Χαρίλαου Φλωράκη 1
October 28, 2010 (over 4 years ago)
Author: enoriaAZ
Views: 45,219
Category: People
7:03
Tags:
All ye servants praise the Lord (1). [subs cc]
May 6, 2010 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 2,771
Category: Travel
8:50
Tags:
Κυριε Ιησου Χριστε Ελεησον Με
February 7, 2010 (over 5 years ago)
Author: xdoum
Views: 31,993
Category: People
4:06
Tags:
Δοξολογία Αγιορείτικη.avi
January 21, 2010 (over 5 years ago)
Author: nickracti
Views: 113,222
Category: Music
8:55
Tags:
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙ
June 8, 2010 (over 4 years ago)
Author: DURDUBA
Views: 3,428
Category: Travel
2:55
Tags:
Σώσον Κύριε
April 10, 2009 (over 5 years ago)
Author: ellinass
Views: 49,537
Category: Music
0:58
Tags:
"Отче наш". Lord's prayer
November 17, 2009 (over 5 years ago)
Author: galvk
Views: 3,824
Category: People
3:09
Tags:
Κύριε των δυνάμεων μεθ' ημών γενού
May 3, 2010 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 11,496
Category: Travel
4:14
Tags:

Site generated in 0.24s
Send me a message from the ps3! PSN: PSYoutube
see our privacy policy