Τράπεζα Ι. Μ. Ξενοφώντος

Added: December 30, 2009 (over 5 years ago) share on facebookshare on twitter

Duration (3:06) Views: 4,045 by mycrossroad Category: Travel

Go to Youtube


Video Description

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Εὐλόγησον πάτερ.

Δι' εὐχῶν τοῦ Πατρὸς ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εἰς τὴν εὐαγγελικὴν γενεαλογίαν οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ αναβαίνωσιν ἕως τοῦ Θεοῦ καὶ καταβαίνωσιν ἕως αὐτοϋ τοϋ ἐπὶ γῆς ἐνανθρωπήσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ...

Δι' εὐχῶν τοῦ ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εἰς τάς πολλὰς πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ταῖς αὐτῆς ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος· τροφὴν ἔδωκε τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν.

ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.(γ')

Δόξα Πατρὶ...

http://www.analogion.com/forum/showpost.php?p=67490&postcount=1

show Comments


Related Videos

Christmas at Xenophontos Monastery
December 30, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 5,048
Category: Travel
3:38
Tags:
Κύριε των δυνάμεων μεθ' ημών γενού
May 3, 2010 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 12,319
Category: Travel
4:14
Tags:
All ye servants praise the Lord (1). [subs cc]
May 6, 2010 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 2,793
Category: Travel
8:50
Tags:
Επίσκεψη στη Μονή Ξενοφώντος - Μέρος 'Β
December 26, 2009 (over 5 years ago)
Author: imneapoleos
Views: 6,613
Category: People
4:45
Tags:
Πάτερ ημών - Our Father in Greek
April 14, 2011 (over 4 years ago)
HD
Views: 19,578
Category: Education
0:30
Tags:
Εσπέρια, 26-7-2008. (Extract from the divine service in St.Sofia Cathedral in Kiev).
April 30, 2009 (over 6 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 5,732
Category: Travel
3:49
Tags:
Phos hilaron
December 27, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 9,668
Category: Travel
2:04
Tags:
Κύριε ἐλέησον (God Have Mercy) [ HQ480p ]
March 12, 2010 (over 5 years ago)
Views: 2,757
Category: Music
10:55
Tags:
Κύριε Ελέησον Χορωδία Αταλάντης
July 5, 2010 (over 4 years ago)
Author: GMD1958
Views: 3,278
Category: Music
2:49
Tags:
Μ.Σάββατο πρωί Ι.Μ.Ξενοφώντος
May 3, 2013 (over 2 years ago)
Author: monastiriagr
Views: 1,401
Category: Music
10:56
Tags:
Theotokion [subs cc]
May 5, 2010 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 1,618
Category: Travel
0:50
Tags:
Metropolitan KALLISTOS Ware Salvation in Christ - The Orthodox Approach -Lecture
May 9, 2012 (over 2 years ago)
Author: ShaoLeFen
Views: 18,092
Category: Entertainment
1:36:54
Tags:
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙ
June 8, 2010 (over 4 years ago)
Author: DURDUBA
Views: 3,434
Category: Travel
2:55
Tags:
The Passion Of The Christ Soundtrack - 15 Resurrection
August 10, 2011 (over 3 years ago)
Views: 248,333
Category: Music
5:05
Tags:
IEΡΑ   ΜΟΝΗ  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  * ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  2010   ΑΓΙΟΝ  ΟΡΟΣ
March 11, 2011 (over 4 years ago)
Author: aigaioful
Views: 3,241
Category: Travel
4:46
Tags:
Ι.Μ. Βατοπαιδίου Άγιον Όρος!
June 22, 2009 (over 5 years ago)
Author: peacefully17
Views: 18,069
Category: Music
2:53
Tags:
Axion Esti - p. Daniil
December 22, 2009 (over 5 years ago)
Author: pigizois
Views: 9,072
Category: Education
3:05
Tags:
Psalm 102
November 26, 2007 (over 7 years ago)
Views: 265,499
Category: Music
5:30
Tags:
ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
July 6, 2010 (over 4 years ago)
Views: 20,649
Category: News
8:05
Tags:
Kyrie eleison-Κυριε ελεησον
June 28, 2010 (over 4 years ago)
Author: experiment83
Views: 232,335
Category: Entertainment
1:34
Tags:
"Отче наш". Lord's prayer
November 17, 2009 (over 5 years ago)
Author: galvk
Views: 3,831
Category: People
3:09
Tags:

Site generated in 0.23s
Send me a message from the ps3! PSN: PSYoutube
see our privacy policy