Τράπεζα Ι. Μ. Ξενοφώντος

Added: December 30, 2009 (over 4 years ago) share on facebookshare on twitter

Duration (3:06) Views: 3,878 by mycrossroad Category: Travel

Go to Youtube


Video Description

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον.

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Εὐλόγησον πάτερ.

Δι' εὐχῶν τοῦ Πατρὸς ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εἰς τὴν εὐαγγελικὴν γενεαλογίαν οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ αναβαίνωσιν ἕως τοῦ Θεοῦ καὶ καταβαίνωσιν ἕως αὐτοϋ τοϋ ἐπὶ γῆς ἐνανθρωπήσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ...

Δι' εὐχῶν τοῦ ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Εἰς τάς πολλὰς πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ταῖς αὐτῆς ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος· τροφὴν ἔδωκε τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν.

ᾯ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

Καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.(γ')

Δόξα Πατρὶ...

http://www.analogion.com/forum/showpost.php?p=67490&postcount=1

show Comments


Related Videos

Christmas at Xenophontos Monastery
December 30, 2009 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 4,950
Category: Travel
3:38
Tags:
Επίσκεψη στη Μονή Ξενοφώντος - Μέρος 'Α
December 24, 2009 (over 4 years ago)
Author: imneapoleos
Views: 10,248
Category: People
7:34
Tags:
Τράπεζα Σιμωνόπετρας, 1980
July 12, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 11,428
Category: Travel
4:43
Tags:
ASKITES AGIOY OROYS
January 3, 2010 (over 4 years ago)
Views: 26,620
Category: People
5:00
Tags:
Phos hilaron
December 27, 2009 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 9,270
Category: Travel
2:04
Tags:
Fr. Alexios Xenophontinos, Abbot of Xenophontos Monastery
December 27, 2009 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 2,600
Category: Travel
1:07
Tags:
All ye servants praise the Lord (1). [subs cc]
May 6, 2010 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 2,723
Category: Travel
8:50
Tags:
Επίσκεψη στη Μονή Ξενοφώντος - Μέρος 'Β
December 26, 2009 (over 4 years ago)
Author: imneapoleos
Views: 6,338
Category: People
4:45
Tags:
Κύριε των δυνάμεων μεθ' ημών γενού
May 3, 2010 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 10,435
Category: Travel
4:14
Tags:
ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ, Η ΜΑΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
April 30, 2008 (over 6 years ago)
Author: nektkouk
Views: 9,088
Category: Education
7:30
Tags:
Κύριε ἐλέησον (God Have Mercy) [ HQ480p ]
March 12, 2010 (over 4 years ago)
Views: 2,707
Category: Music
10:55
Tags:
Εσπέρια, 26-7-2008. (Extract from the divine service in St.Sofia Cathedral in Kiev).
April 30, 2009 (over 5 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 5,659
Category: Travel
3:49
Tags:
Kathisma "Deute Idomen Pistoi", Fourth Mode, 1980
December 28, 2009 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 11,514
Category: Travel
1:32
Tags:
Axion Esti - p. Daniil
December 22, 2009 (over 4 years ago)
Author: pigizois
Views: 8,900
Category: Education
3:05
Tags:
Πλούσιοι επτώχευσαν. [Μετέωρα]
April 8, 2010 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 22,845
Category: Travel
1:12
Tags:
ι.μονή Ξενοφώντος Xenofontos monastery
January 24, 2010 (over 4 years ago)
HD
Author: gipapanta45
Views: 2,974
Category: Travel
0:31
Tags:
Theotokion [subs cc]
May 5, 2010 (over 4 years ago)
Author: mycrossroad
Views: 1,494
Category: Travel
0:50
Tags:
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙ
June 8, 2010 (over 4 years ago)
Author: DURDUBA
Views: 3,414
Category: Travel
2:55
Tags:
Κύριε Ελέησον Χορωδία Αταλάντης
July 5, 2010 (over 4 years ago)
Author: GMD1958
Views: 3,165
Category: Music
2:49
Tags:
Κυριε Ιησου Χριστε Ελεησον Με
February 7, 2010 (over 4 years ago)
Author: xdoum
Views: 31,358
Category: People
4:06
Tags:
ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
July 6, 2010 (over 4 years ago)
Views: 20,540
Category: News
8:05
Tags:
Ζυμώνοντας στον Άγιον Όρος
December 7, 2008 (over 6 years ago)
Author: dimsabas
Views: 19,859
Category: Education
0:46
Tags:
FANI XENOPHONTOS AW 2012-13
June 23, 2012 (over 2 years ago)
HD
Views: 675
Category: Howto
2:50
Tags:

Site generated in 0.25s
Send me a message from the ps3! PSN: PSYoutube
see our privacy policy